KELKKAILUSÄÄNNÖT


1. NOPEUS- / AIKARAJOITUKSET

Pihoilla ja Pomarkun keskustassa nopeusrajoitus on 20 km/h. Teillä rajoitus on 40 km/h. Reitillä nopeusrajoitus on 60 km/h, jos sitä ei ole liikennemerkillä erikseen rajoitettu.  Pomarkun taajamassa klo 23:00:n jälkeen kelkkailu on kiellettyä. 


2. AJOURAT KELKKAREITEILLÄ

Kelkkailijan tulee pysyä merkityllä ajouralla. Muualla kuin ajouralla ajo on kiellettyä. Teillä ja pihoilla ajo on kiellettyä. Ajouran "levittäminen" ja ajouralta "oikominen" on ehdottomasti kiellettyä. Ajouralla on kaksisuuntainen, oikeanpuoleinen liikenne, joten muistetaan pysyä omalla puolella ajouraa.


3. KELKKAILIJAN VASTUU

Reiteillä ajo tapahtuu omalla vastuulla. Reitin kunnossapitäjä pyrkii pitämään reitin kunnossa ja  merkkaamaan vaarapaikat merkein. Jos havaitset reitillä vikoja, korjaa ne, tai merkitse mahdollinen vaarapaikka, jotta muutkin osaavat varoa. Jäällä ajo tapahtuu omalla vastuulla.


4. VALVONTA

Kelkkasääntöjä valvovat reitinvalvojat. Reitinvalvojan kelkka on merkattu reitinvalvoja kilvellä tai reitinvalvojalla on yllään kyynärnauha/heijastinliivi. Kelkkailijan tulee pysähtyä, kun reitinvalvoja antaa käsimerkin/pysäytysmerkin. Reitinvalvoja voi antaa ajokiellon kelkkailijalle. Sääntöjä rikkoneelle kelkkailijalle ei palauteta ajomaksua.  

 

5. KORVAUSVELVOLLISUUS

Kelkan kuljettaja on korvausvelvollinen aiheuttamissaan vahingoissa.


6. MOOTTORIKELKKAILIJAN LIIKENNESÄÄNNÖT

Maastossa saa ajaa 15 vuotta täyttänyt, ja moottorikelkkareiteille pääsee ajamaan T-luokan ajokortin omistaja. Suurin sallittu nopeus on maalla 60 km/h, jäällä 80 km/h ja henkilöitä reellä vedettäessä 40 km/h. Maastoliikennelaki koskee myös jääpeitteisiä vesialueita.

Moottorikelkkailureiteillä on noudatettava tieliikennelain määrayksiä. Reiteillä on oikeanpuoleinen liikenne. Tien ja kelkkailureitin risteyksessä reitiltä tulija väistää. Reitit on varattu nimenomaan moottorikelkoille, muilla maastoajoneuvoilla, esimerkiksi mönkijöillä, reittejä pitkin ei saa ajaa.

Rattijuopumussäädökset koskevat myös moottorikelkkailijaa. Moottoriajoneuvon kuljettaja syyllistyy rattijuopumukseen, jos hänen veressään on alkoholia vähintään 0,5 promillea. Törkeän rattijuopumuksen raja on 1,2 promillea. Rattijuopumus on rangaistavaa tiestä tai alueesta riippumatta, siis myös maastossa liikuttaessa. Rattijuoppo menettää oikeutensa liikennevakuutuskorvauksiin. Jos onnettomuudessa kuolee tai loukkaantuu ulkopuolinen, rattijuoppo korvaa aiheutuneet onnettomuuskustannukset vakuutusyhtiölle.

Tien tai sillan saa ylittää moottorikelkalla. Tilapäisesti saa ajaa myös tiellä, jos kuljetustehtävä tai olosuhteet tekevät maastossa liikkumisen kohtuuttoman vaikeaksi. Tällöinkin on ensisijaisesti käytettävä tien auraamatonta osaa. Valojen käyttö helpottaa kelkan havaitsemista ja parantaa liikenneturvallisuutta. Reiteillä valojen käyttö on pakollista.

Kunnollinen kypärä suojaa paitsi vammoilta myös melulta. Kuljettajan ja 15 vuotta täyttäneen matkustajan on käytettävä tarkoitukseen hyväksyttyä kypärää. Turvakatkaisimen käyttö on reiteillä pakollista.

Moottorikelkat on rekisteröitävä. Uudet kelkat on rekisteröitävä 7 päivän kuluessa ostamisesta. rekisteristä poistetulla moottorikelkalla ei saa ajaa. Rekisteriotteen tekninen osa on pidettävä ajettaessa mukana ja vaadittaessa esitettävä liikenteen valvojalle. Maastoliikennettä valvovat poliisi, rajavartiosto, tullihallitus ja metsähallitus.